MHC cùng nhìn lại năm 2021

Năm 2021 đánh dấu quá trình hơn 16 năm hình thành, phát triển của MHC. Nhân những ngày cuối năm, Ban Giám đốc cùng các phòng ban đã có một buổi nhìn lại công việc của một năm đã qua với rất nhiều dư âm và cảm xúc.

Nhìn lại chặng đường một năm đầy biến động với những thách thức bởi ảnh hưởng của Covid 19, MHC đã đi qua khó khăn để đạt được những thành quả đáng khích lệ bằng sự nỗ lực không ngừng của mỗi cá nhân, sự đồng lòng đoàn kết của cả tập thể công ty.

Với nguồn năng lượng tích cực, những định hướng, những bước tiến vững vàng, những kế hoạch đã hoạch định cùng sự quyết tâm, MHC sẽ thành công hơn, phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai.

Sự thành công mà MHC đang có chính là những con người được kết nối bằng các giá trị cốt lõi, được đào tạo và phát triển không ngừng, được đãi ngộ xứng đáng với thành tích và an tâm về cuộc sống.

 

Review Cuối Năm 2021 1

Review Cuối Năm 2021